Erkenning coproductieproject “Twee Zomers” (Netflix International B.V.)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 157, §§ 2 en 4, vervangen bij decreet van 29 juni 2018
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken, artikel 10 en artikel 11

De beoordelingscommissie heeft op 14 maart 2020 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “Twee Zomers”, zoals ingediend door Netflix International B.V. op 13 februari 2020.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “Twee Zomers” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 april 2020
Beslissingsnummer:
2020-015
Type procedure:
Erkenning