Aantasting verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid DPG Media (sponsoring GAIA – Familie): VRM legt boete op van 25.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van Familie (VTM)  tijdens de week van 14 tot 18 september 2020. Deze afleveringen worden met een sponsorboodschap door GAIA gesponsord.

Bij het analyseren van de inhoud van de betrokken afleveringen stelt de VRM vast dat één van de verhaallijnen verbonden is met de boodschappen rond dierenwelzijn en dierenrechten vanwege GAIA. Uit het onderzoek en de beelden blijkt dat er sprake is van een tijdelijke maar structurele sponsorovereenkomst voor het programma ‘Familie’ met GAIA gedurende de betroffen week. Het bestaan van die sponsorovereenkomst wordt niet betwist door DPG Media.  Uit het onderzoek blijkt dat de verhaallijn wel degelijk op vraag van de sponsor (in dit geval GAIA) werd uitgewerkt en niet reeds bestond alvorens deze besloot als sponsor op te treden.

Op basis van het bovenstaande besluit de VRM dat de aanwezigheid van het thema van de programmasponsor binnen de verhaallijn van het programma niet te wijten was aan een toevallige samenloop van omstandigheden, maar onmiskenbaar het gevolg was van een bewust redactionele keuze die gemaakt werd in het licht van het sluiten van een belangrijke sponsorovereenkomst. Er is dan ook sprake van duidelijke en verregaande beïnvloeding door de programmasponsor van de inhoud van het gesponsorde programma, waardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van DPG Media wezenlijk werden aangetast.

 Bij het bepalen van de sanctie houdt VRM rekening met volgende gegevens:

  • De ernst van de inbreuk
  • Het gegeven dat de betrokken verhaallijn een week lang aanwezig was
  • Het gegeven dat die verhaallijn in 4 van de 5 afleveringen vaak in meerdere fragmenten aan bod kwam
  • De uitzendingen vonden plaats in prime time, met een hoog weekgemiddeld kijkcijfer en marktaandeel
  • Het bedrag van de sponsorovereenkomst 

De VRM besluit een administratieve geldboete van 25.000 euro op te leggen.

Noot: Het bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes komt niet toe aan de werkingsmiddelen van de Vlaamse Regulator voor de Media, maar wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de Vlaamse overheid. 


Het nieuws van de VRM volgen?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 492 13 07 03 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving'
LinkedinOnze Linkedin-pagina kan bereikt worden via deze link.
Facebook: Onze Facebook-pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

[...]"

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 januari 2021
Beslissingsnummer:
2020-050
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek