Uitzenden te veel reclame: VRM legt vtmKzoom boete op van 3.500 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van vtmKzoom (2 december 2018, 8u-20u). Bij deze controle stelt de VRM vast dat vijf keer sprake is van een overschrijding van het maximaal toegelaten percentage zendtijd voor reclame en telewinkelen per klokuur.

Het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent mag bedragen (12 minuten).

Medialaan betwist de vaststellingen van de VRM niet en erkent dat de maximale duurtijd voor reclame vijf maal werd overschreden tijdens de onderzochte periode.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk die vijf maal werd vastgesteld op een tijdspanne van 12 uur, maar anderzijds ook met het beperkte marktaandeel van vtmKzoom.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

§ 3. Voor de berekening van het percentage, vermeld in paragraaf 2, bestaat een klokuur uit een periode van zestig opeenvolgende minuten en begint het klokuur in principe bij minuut 0 en eindigt het bij minuut 59.
Als een lineaire televisieomroeporganisatie het begin van het klokuur op een ander tijdstip dan minuut 0 wil laten aanvangen, deelt hij voor het begin van het programma aan de Vlaamse Regulator voor de Media mee op welk tijdstip de klokuren zullen starten voor de berekening van de grenzen, vermeld in het eerste lid.
De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing op boodschappen van de lineaire televisieomroeporganisaties over hun eigen programma’s en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten, op sponsorboodschappen en op productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 maart 2019
Beslissingsnummer:
2019-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek