Stopzetting procedure op tegenspraak (VZW RIOOL)

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 3 juli 2019 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor over het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door verschillende lokale radio-omroeporganisaties. Het betreft onder meer VZW Regionale Informatie Overdrachts Organisatie Limburg (RIOOL), erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 075 – Halen 105.5 FM, Heusden-Zolder 105.0 FM en Lummen 107.5 FM bij ministerieel besluit van 1 december 2017, met ingang van 1 januari 2018.

Op 8 juli  beslist de algemene kamer van de VRM om op basis van het onderzoeksrapport VZW RIOOL in een procedure op tegenspraak te betrekken, wat betreft Halen 105.5 FM en Heusden-Zolder 105.0 FM. Op 10 juli 2019 stelt de onderzoekscel vast dat VZW RIOOL gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheid wat betreft Halen 105.5 FM.

Per aangetekend schrijven van 3 oktober 2019 wordt VZW RIOOL in gebreke gesteld wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheid, met name Heusden-Zolder 105.0 FM. VZW RIOOL krijgt hierbij tot 1 december 2019 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 5 december 2019 stelt de onderzoekscel vast dat VZW RIOOL ook uitzendt voor Heusden-Zolder 105.0 FM en dus integraal gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

De VRM besluit bijgevolg om de procedure op tegenspraak stop te zetten.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Informatie Overdrachts Organisatie Limburg (RIOOL)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2020
Beslissingsnummer:
2019-046
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek