Stopzetting procedure op tegenspraak (VZW Radio Melinda)

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 3 juli 2019 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor over het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door verschillende lokale radio-omroeporganisaties. Het betreft onder meer VZW Radio Melinda, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 111 – Middelkerke 107.8 FM en Nieuwpoort 107.2 FM bij ministerieel besluit van 14 juli 2017, met ingang van 1 januari 2018.

Op 8 juli 2019 beslist de algemene kamer om op basis van het onderzoeksrapport VZW Radio Melinda in een procedure op tegenspraak te betrekken, wat betreft Nieuwpoort 107.2 FM.

Per aangetekend schrijven van 3 oktober 2019 wordt VZW Radio Melinda in gebreke gesteld wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheid voor Nieuwpoort 107.2 FM. VZW Radio Melinda krijgt hierbij tot 1 december 2019 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 22 november 2019 stelt de onderzoekscel vast dat VZW Magic FM ook uitzendt voor Nieuwpoort 107.2 FM en dus integraal gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

De VRM besluit bijgevolg om de procedure op tegenspraak stop te zetten.

 

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Melinda
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2020
Beslissingsnummer:
2019-049
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek