Stopzetting procedure op tegenspraak (VZW Magic FM)

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 3 juli 2019 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor over het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door verschillende lokale radio-omroeporganisaties. Het betreft onder meer VZW Magic FM, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 032 – Blankenberge 107.6 FM en Knokke-Heist 105.1 FM bij ministerieel besluit van 14 juli 2017, met ingang vanaf 1 januari 2018.

Op 30 augustus 2019 stelt de onderzoekscel vast dat VZW Magic FM gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden, wat betreft Knokke-Heist 105.1 FM.

Per aangetekend schrijven van 3 oktober 2019 wordt VZW Magic FM in gebreke gesteld wegens het ongebruik laten van de toegewezen zendmogelijkheid voor Blankenberge 107.6 FM. VZW Magic FM krijgt hierbij tot 1 december 2019 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 4 december 2019 stelt de onderzoekscel vast dat VZW Magic FM ook uitzendt voor Blankenberge 107.6 FM en dus integraal gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden.

De VRM besluit bijgevolg om de procedure op tegenspraak stop te zetten.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW MAGIC FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2020
Beslissingsnummer:
2019-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek