Njam!: geen inbreuk

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (4 mei 2019, 17u-23u), waaronder Njam!.

De onderzoekscel stelt vast dat tijdens de onderzochte periode 12 reclameblokken worden uitgezonden. Door de aankondiging van vier reclameblokken via een bumper met een tekst 'RECLAME', die telkens slechts 1 seconde beeldvullend wordt getoond is er volgens de onderzoekscel geen duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud. De onderzoekscel verwijst hiervoor naar het standpunt van de VRM van 23 februari 2015 omtrent de afscheiding tussen reclame en redactionele inhoud.

Na verder onderzoek van de beelden blijkt voor vier van de twaalf reclameblokken een afwijking te bestaan tussen het aantal frames gemeten door de onderzoekscel en gemeten door de omroeporganisatie. Aangezien dit verschil niet op afdoende wijze kan worden verklaard, is er sprake van gerede twijfel omtrent de mogelijke te korte duurtijd van de vier betrokken reclamebeginbumpers.

De VRM besluit dan ook geen inbreuk vast te stellen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Njam!
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 augustus 2019
Beslissingsnummer:
2019-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags