Intrekking erkenning en zendvergunning (AT-FM Hasselt Haspengouw)

Korte samenvatting van de beslissing

De VRM stelt vast dat door de ontbinding van de rechtspersoon, de voormalige VZW AT-FM Hasselt Haspengouw niet langer voldoet aan de basisvoorwaarde van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven, met name dat lokale radio-omroeporganisaties moeten worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.

De erkenning van VZW AT-FM Hasselt Haspengouw werd niet op rechtsgeldige wijze overgedragen aan een andere rechtspersoon en er werd geen verzoek tot overdracht gericht tot de Vlaamse Regering.

Bijgevolg kan de VRM niet anders dan vaststellen dat niet voldaan is aan alle basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, van het Mediadecreet om als lokale radio-omroeporganisatie erkend te blijven waardoor het noodzakelijk is om, ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarom de VRM toezicht uitoefent, de erkenning in te trekken.

Het intrekken van een erkenning van een radio-omroeporganisatie heeft de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW AT-FM Hasselt Haspengouw
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 december 2019
Beslissingsnummer:
2019-039
Type procedure:
Erkenning