Geen erkenning voor coproductieproject "Zonen van Van As - seizoen 5" (BVBA Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

De beoordelingscommissie gaf op 14 maart 2019 een ongunstig advies met betrekking tot het coproductieproject "Zonen van Van As - Seizoen 5", ingediend door BVBA Telenet.

De algemene kamer besluit dat het ongunstig advies van de beoordelingscommissie kan gevolgd worden. Het ingediende project van BVBA Telenet wordt niet erkend als coproductieproject.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 april 2019
Beslissingsnummer:
2019-013
Type procedure:
Erkenning