Erkenning van coproductieproject "The Liberation Route - S2" (Netflix International B.V.)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt onder meer verwezen naar:

  • het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 157, §§2 en 4, vervangen bij decreet van 29 juni 2018
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van de Vlaamse audiovisuele werken, artikel 10 en 11.

De beoordelingscommissie heeft op 23 augustus 2019 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject "The Liberation Route - S2" zoals ingediend door NETFLIX International B.V. op 31 mei 2019.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project "The Liberation Route - S2" (NETFLIX Internationa B.V.) te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 september 2019
Beslissingsnummer:
2019-032
Type procedure:
Erkenning