Aanvraag wijziging zendvergunning NV DPG Media niet toegekend

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontvang op 4 juni 2019 een aanvraag door NV DPG Media tot wijziging van de zendvergunning voor Q-Music – Antwerpen 99.2 MHz.

Een verplaatsing van de zendinstallatie mag op grond van artikel 135 van het Mediadecreet slechts worden toegestaan door de VRM voor zover de verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de gevraagde verplaatsing om verschillende redenen niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan.

De gevraagde zendvergunning kan dan ook niet worden toegekend aan NV DPG Media.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV DPG MEDIA
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2020
Beslissingsnummer:
2019-041
Type procedure:
Vergunning