VRM legt VTM boete op van 10.000 euro voor inbreuk op Mediadecreet in 'Familie' (productplaatsing)

De VRM controleerde de uitzending van ‘Familie’ (30 januari 2018 – VTM). Het programma bevat productplaatsing voor een online veilingplatform voor o.a. vakanties en uitstapjes.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat het online veilingplatform tijdens de onderzochte aflevering in twee fragmenten, van telkens ongeveer 30 seconden, aan bod komt. Het online veilingplatform wordt zo vier maal auditief vermeld. In de dialogen tussen de personages wordt verweven hoe de veilingsite werkt en hoe een (laag) bod kan uitgebracht worden om een overnachting in een luxehotelkamer te bemachtigen.

Het auditief vermelden van de merkbenaming, de positieve uitlatingen en verwijzingen, de aanprijzingen en de toelichting bij de werking van de dienst promoten volgens de VRM de diensten van het online veilingplatform.

Het Mediadecreet laat toe om programma’s uit te zenden die productplaatsing bevatten. Dergelijke programma’s dienen evenwel te voldoen aan de vier voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 100, § 1, van het Mediadecreet. Programma’s die productplaatsing bevatten mogen onder meer niet rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen.

De VRM besluit dat de onderzochte fragmenten onmiskenbaar promotioneel van aard zijn en een rechtstreekse aansporing vormen naar de kijker om de website te bezoeken, in het bijzonder door het online veilingplatform specifiek aan te prijzen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat VTM reeds eerder voor een vergelijkbare inbreuk een administratieve geldboete heeft gekregen. De VRM besluit VTM nu een boete van 10.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

Artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

'Programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

...

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

...'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 juni 2018
Beslissingsnummer:
2018-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek