Uitzending reclame bij 'De Slimste Mens ter Wereld' - Waarschuwing voor VIER

De uitzendingen van het programma ‘De Slimste Mens ter Wereld’ (maandag 16 oktober – woensdag 18 oktober) werden door de VRM gecontroleerd.

Tijdens de onderzochte periode wordt telkens dezelfde combinatie van beelden uitgezonden:

  • Aan het einde van het eerste programma-onderdeel volgt een sponsorvermelding voor de ‘Lego Ninjago’-bioscoopfilm, die begint met een geanimeerde ‘wipe’, ongeveer tien seconden duurt en een sponsorlogo draagt.
  • Daarna volgt een reclame(begin)bumper met vermelding van het VIER-logo en gedurende twee seconden de vermelding van het woord ‘RECLAME’.
  • Na die twee seconden verdwijnt het woord ‘RECLAME’ en volgt, nog steeds op het beeld met het VIER-logo en dus verweven met de reclame(begin)bumper, gedurende ongeveer vijf seconden een ‘wipe’ met een dynamisch geanimeerd figuurtje uit de ‘Lego Ninjago’-bioscoopfilm.
  • Vervolgens volgt gedurende vijftien seconden de eerste reclameboodschap van het reclameblok voor de ‘Lego Ninjago’-bioscoopfilm, met de vermelding ‘vanaf 18 oktober in de bioscoop’.

De VRM meent dat door deze doelbewuste combinatie afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling van artikel 79, § 1, van het Mediadecreet, met name vermijden dat er bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat voor de eerste keer een inbreuk van deze specifieke aard, namelijk de vaststelling dat de combinatie van een aantal beelden een inbreuk vormt, wordt gesanctioneerd. Daarom wordt VIER gewaarschuwd voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Artikel 91, 2°, van het Mediadecreet schrijft voor:

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specfiek aan te prijzen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 februari 2018
Beslissingsnummer:
2018-001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek