Niet duidelijk herkenbaar maken van televisiereclame & onderscheiden van redactionele inhoud: VRM legt Ring TV boete op

De VRM controleerde de uitzendingen van 14 oktober 2017 (15u-18u).

Er is bij Ring TV sprake van een programmatie in lusvorm, waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden. In elke lus wordt telkens onder meer één alleenstaande spot uitgezonden. De reclamespot wordt evenwel uitgezonden zonder enige aan- of afkondiging als reclame door middel van reclamebumpers. Ring TV betwist deze vaststellingen niet.

Het Mediadecreet bepaalt dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen, opdat er bij de kijkers geen verwarring zou ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het feit dat bij Ring TV eerder inbreuken op dezelfde bepaling van het Mediadecreet werden vastgesteld. Anderzijds maakt Ring TV aannemelijk dat de inbreuk berust op een menselijke fout. De VRM legt een geldboete van 750 euro op.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 1 februari 2018
Beslissingsnummer:
2018-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek