Intrekking erkenning VZW Radio Liefkenshoek (frequentiepakket 86, Hoeilaart 105.8 FM – Overijse 107.8 FM)

Bij ministerieel besluit van 14 juli 2017 wordt aan VZW Radio Liefkenshoek de erkenning verleend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 86 – Hoeilaart 105.8 FM, Overijse 107.8 FM, dit met ingang van 1 januari 2018.

Op 22 januari 2018 laat VZW Radio Liefkenshoek weten afstand te willen doen van de erkenning en het gebruik van frequentiepakket 86. VZW Radio Liefkenshoek blijkt per vergissering voor het frequentiepakket 86 te hebben gekandideerd. Na de ontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag werd zij als enige kandidaat onmiddellijk erkend als lokale radio-omroeporganisatie.

Aangezien VZW Radio Liefkenshoek heeft verklaard geen gebruik te zullen maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden, is het noodzakelijk om, ter vrijwaring van de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden van zendmogelijkheden, de erkenning in te trekken.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Liefkenshoek
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 maart 2018
Beslissingsnummer:
2018-010
Type procedure:
Erkenning