Aanvraag licentie aanbieden radio-omroepnetwerk Norkring België NV - Conformiteit en ontvankelijkheid

De VRM beslist dat de aanvraag van Norkring België NV voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk, verder zal worden behandeld en tegemoetkomt aan de gestelde ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Partij 1:
Norkring België NV
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 september 2018
Beslissingsnummer:
2018-037
Type procedure: