VRM legt ZES 4.000 euro geldboete op (verschillende inbreuken)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (3 december 2016, 08u-20u), waaronder ZES (NV SBS Belgium). 

Commerciële communicatie voor radio Nostalgie

Tijdens de onderzochte periode wordt tussen 8u en 9u de uitzending van radio Nostalgie (NV Vlaanderen Eén) doorgegeven via ZES. 

Het auditieve deel van deze uitzending bevat reclameblokken, jingles en muziekprogramma’s van Nostalgie alsook nieuwsuitzendingen. Visueel worden doorlopend verschillende beeldvullende pancartes getoond met promotionele boodschappen voor de radio-omroepprogramma’s van radio Nostalgie. 

Op deze manier zendt ZES commerciële communicatie uit die niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar is. Dit wordt niet betwist door ZES. 

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat het schenden van de scheiding tussen redactionele inhoud en commerciële communicatie steeds als zeer ernstig wordt beschouwd.  Bovendien werd SBS Belgium reeds eerder voor een gelijkaardige inbreuk gesanctioneerd. 
Tegelijk houdt de VRM rekening met het uitzenduur, de beperkte kijkcijfers en reclame-inkomsten. Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat het uitzenden van dergelijke commerciële communicatieboodschappen intussen geschorst zou zijn. 

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen. 

Niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap 

Tijdens de onderzochte periode wordt ook een sponsorvermelding uitgezonden. Deze sponsorvermelding bevat geen duidelijk identificerend element als sponsor. 

Artikel 91, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat kijkers duidelijk gewezen moeten worden op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst. 

Tijdens een eerdere informatievergadering heeft de VRM de principes overlopen die gelden bij uitzending van onder meer sponsorvermeldingen. Daarbij is met name gewezen op de noodzaak aan een sponsoridentificatie, gelet op het standpunt van de Europese Commissie hierover. 

De omroeporganisatie erkent dat de betroffen sponsorvermelding het sponsorlogo miste. 

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat SBS Belgium reeds eerder voor een gelijkaardige inbreuk werd gesanctioneerd. Tegelijk houdt de VRM ook rekening met de heel lage kijkcijfers en inkomsten. 

De VRM beslist een geldboete van 1.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

Artikel 53 van het Mediadecreet schrijft voor:

"Commerciële communicatie moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn."

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 april 2017
Beslissingsnummer:
2017-017
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek