VRM legt VIJF geldboete op van 3.000 euro (publi-reportage/reclamespot - overschrijden uurlimiet reclame)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (20 december 2016, 16u-22u), waaronder VIJF (NV SBS Belgium). 

Tijdens de onderzochte periode wordt een publi-reportage uitgezonden voor Albert Heijn. 

Geldende regelgeving

Het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20% mag bedragen. De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties kunnen publi-reportages uitzenden die niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van dit percentage, mits deze in overeenstemming zijn met alle bepalingen van het desbetreffende hoofdstuk uit het Mediadecreet.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud. 

Beoordeling door de VRM

Om van een publi-reportage te kunnen spreken, vereist het Mediadecreet dat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.

Uit de beelden en het onderzoek van de VRM blijkt dat het accent op informatieve inhoud volledig ontbreekt. Bij de desbetreffende uitzending worden in hoofdzaak sfeerbeelden geschetst. Aan de kijker wordt geen informatie gegeven over de producten van de adverteerder of over hoe men met bepaalde ingrediënten bepaalde gerechten kan maken.

De VRM besluit dan ook dat de uitgezonden boodschap niet als publi-reportage kan worden beschouwd omdat het accent op de informatieve inhoud geheel ontbreekt. De boodschap dient als reclamespot, in dit geval langdurige reclamespot, te worden beschouwd.

Het onterecht aanduiden van een langdurige reclamespot als publi-reportage betekent een inbreuk op het Mediadecreet.

Bijgevolg valt de duurtijd van deze reclamespot onder de toepassing van de uurlimiet voor het uitzenden van televisiereclame- en telewinkelspots. De VRM stelt vast dat VIJF op deze wijze 13 minuten en 55 seconden aan reclame besteedt tussen 19u en 20u, waardoor het maximaal toegelaten percentage zendtijd van 20% voor reclame- en telewinkelspots ruimschoots werd overschreden.

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de VRM rekening met het gegeven dat de schending van de uurlimiet voor reclame een zeer ernstige inbreuk is. In dit geval werd de limiet bovendien in ruime mate overschreden. Tegelijk houdt de VRM rekening met de beperkte inkomsten en kijkcijfers. De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 mei 2017
Beslissingsnummer:
2017-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek