VRM legt Radio Haspengouw geldboete van 750 euro op

Bij een veldcontrole (12 oktober 2016) stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat Radio Haspengouw niet langer uitzendt vanop de vergunde zendlocatie, maar vanop een andere zendlocatie 3,4 kilometer daarvan verwijderd. Deze vaststellingen worden door Radio Haspengouw niet betwist.

Een radio-omroeporganisatie is steeds gehouden op elk ogenblik de bepalingen van de zendvergunning na te leven, dit overeenkomstig artikel 135 van het Mediadecreet. Iedere wijziging moet steeds worden aangevraagd en kan desgevallend pas worden doorgevoerd na ontvangst van een aangepaste zendvergunning van de VRM.

Door het verhuizen van de zendinstallatie zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, heeft Radio Haspengouw alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden miskend. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken (zoals antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, …) niet langer nageleefd.

Aangezien intussen een nieuwe zendvergunning is toegekend, beslist de VRM om als sanctie een geldboete van 750 euro op te leggen.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Vrije Zender Radio 2000
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 31 januari 2017
Beslissingsnummer:
2017-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek