VIER gewaarschuwd voor het vroegtijdig uitzenden van een telewinkelprogramma

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (3 december 2016, 08u-20u), waaronder VIER.

De VRM stelt vast dat 14 minuten en 7 seconden na het einde van het kinderprogramma ‘Aaahh!! Real Monsters’ een telewinkelprogramma wordt uitgezonden.

Het Mediadecreet bepaalt dat in de onmiddellijke omgeving  van kinderprogramma’s geen telewinkelprogramma’s mogen worden uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt een tijdsbestek van vijftien minuten voor en na het kinderprogramma bedoeld.

SBS erkent dat de uitzending van het betrokken telewinkelprogramma te vroeg is gestart.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk en anderzijds met de mate waarin de tijdsspanne van vijftien minuten niet werd nageleefd, de erg beperkte kijkcijfers en reclame-inkomsten evenals het gegeven dat de omroeporganisatie gedurende de laatste jaren geen gelijkaardige inbreuk heeft begaan.

De VRM besluit VIER te waarschuwen.

Mediadecreet

Artikel 82, § 1, 4°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

"§1. De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma's uitzenden onder de volgende voorwaarden:

(...)

4° in de onmiddelijke omgeving van kinderprogramma's worden geen telewinkelprogramma's uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van vijftien minuten voor en na het kinderprogramma."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 april 2017
Beslissingsnummer:
2017-016
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek