Studio100 TV gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing (K3 – Pina Colada – Het unieke K3 recept)

De VRM controleerde de uitzenden van diverse televisieomroeporganisaties (2 augustus 2017, 08u-20u), waaronder Studio100 TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘K3 – Pina Colada – Het unieke k3 recept’ twee keer uitgezonden. In het programma maken de meisjes van K3 een ‘pina colada’ volgens hun eigen recept. Bij de toevoeging van het vanille-ijs wordt het logo van ‘Ijsboerke’ duidelijk in beeld gebracht. Ook tijdens het blenden blijft de doos vanille-ijs met het logo duidelijk zichtbaar. Het logo van ‘Ijsboerke’ wordt ongeveer tien seconden duidelijk in beeld gebracht.

Het betreffende programma is een programma dat productplaatsing bevat. Studio 100 betwist dit niet. Echter wordt de kijker hiertoe niet gewaarschuwd op de decretaal vereiste wijze.  Het logo voor productplaatsing wordt noch aan het begin, noch aan het einde van het programma getoond.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat het om een eerste inbreuk gaat, evenals met het beperkte bereik van het omroepprogramma.

De VRM besluit Studio100 TV te waarschuwen.


 Bekijk hier het programma - https://studio100.com/be/nl/k3/pina-colada

Meer weten over productplaatsing? Lees de veelgestelde vragen

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :

1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is productplaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s, met uitzondering van kinderprogramma’s;

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma’s, behoudens in alle kinderprogramma’s van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma’s van de andere omroeporganisaties."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Studio 100 TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 november 2017
Beslissingsnummer:
2017-042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek