Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: VRM legt VTM boete op van 10.000 euro (Familie – Walibi)

De VRM controleerde de uitzendingen van Familie (VTM – 26-28 juni 2017).

Bij elke aflevering wordt aangegeven dat het programma productplaatsing bevat door het tonen van het PP-logo bij de aanvang, na de onderbreking en aan het einde van het programma.

Uit de beelden en het onderzoek blijkt dat het bezoek aan het pretpark Walibi in de afleveringen van 26 en 27 juni uitsluitend op een aantrekkelijke wijze wordt getoond. Tijdens deze beelden wordt het pretpark en verschillende attracties daarenboven auditief aangeprezen.

De VRM is van mening dat er sprake is van rechtstreekse aansporing voor de kijker. De regelgeving met betrekking tot productplaatsing laat dit echter niet toe. Bovendien is er ook sprake van overmatige aandacht voor het park en de attracties. Ook dit is niet toegestaan binnen de bepalingen van het Mediadecreet.

De VRM oordeelt dat het een ernstige inbreuk betreft die bovendien voortduurt in twee opeenvolgende afleveringen. Het programma wordt in prime time uitgezonden en weet een groot aantal kijkers te bereiken. De VRM besluit een geldboete van 10.000 euro op te leggen.


 

Meer weten over productplaatsing? Lees de veelgestelde vragen

Mediadecreet

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 november 2017
Beslissingsnummer:
2017-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek