Intrekking erkenning VZW Radio Heikant (Nijlen / Berlaar)

Op verzoek om informatie van de onderzoekscel van de VRM, laat VZW Radio Heikant (Nijlen/Berlaar – frequentie 105.3 MhZ) op 6 augustus 2017 aan de VRM weten de uitzendingen definitief te hebben stopgezet.

Artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet bepaalt dat de VRM in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden, de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of intrekken. Artikel 193, § 3, tweede lid, van het Mediadecreet bepaalt dat het opschorten of intrekken van de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie het opschorten of intrekken van de zendvergunning tot gevolg heeft.

De VRM besluit dat het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van de uitzendingen, de optimale invulling van het frequentieplan in de weg staat. Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW Radio Heikant in te trekken. Het intrekken van deze erkenning heeft de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Heikant
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 oktober 2017
Beslissingsnummer:
2017-036
Type procedure:
Erkenning