Intrekking erkenning VZW Kiliaan (Lier – 106.4 MHz)

Uit een rapport van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat VZW Kiliaan zonder aanvaardbare reden geen gebruik meer maakt van de toegewezen frequentie en evenmin uitzicht biedt dat daar op korte termijn verandering in zal komen.

Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW Kiliaan in te trekken.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Kiliaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 november 2017
Beslissingsnummer:
2017-043
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek