Intrekking erkenning VZW Bergom

De VRM stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering (1 september 2017) van VZW Bergom heeft beslist de vereniging op eigen initiatief te ontbinden.

Door de ontbinding van de rechtspersoon voldoet de voormalige VZW Bergom niet langer aan de basisvoorwaarde van artikel 145, 2°, a, van het Mediadecreet om erkend te blijven, met name dat lokale radio-omroeporganisaties moeten worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.

De erkenning van VZW Bergom werd niet op rechtsgeldige wijze overgedragen aan een andere rechtspersoon en er werd geen verzoek tot overdracht gericht tot de Vlaamse Regering.

De VRM kan bijgevolg niet anders dan stellen dat niet langer is voldaan aan alle basisvoorwaarden van artikel 145, 2°, van het Mediadecreet om als lokale radio-omroeporganisatie erkend te blijven. Het is bijgevolg noodzakelijk om de erkenning in te trekken, dit ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap waarop de VRM toezicht uitoefent.

Het intrekken van een erkenning van een radio-omroeporganisatie heeft de intrekking van de zendvergunning tot gevolg.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Bergom
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 december 2017
Beslissingsnummer:
2017-049
Type procedure:
Erkenning