VTM: niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorvermelding

Bij de controle van 16 november 2015 (18u-24u) werden ook de uitzendingen van VTM onderzocht.

De VRM stelde vast dat een uitgezonden sponsorvermelding voor ‘Nasa Rhinathiol’ niet conform de regelgeving werd weergegeven.

De VRM meent dat in de betrokken sponsorvermelding de positieve eigenschappen van het product op een rij worden gezet. Hierdoor komen in de betrokken sponsorvermelding onmiskenbaar promotionele elementen voor.

Voordat het product en diens functionaliteiten worden vermeld, wordt de kijker aangesproken en wordt een vraag gesteld. De combinatie van de vraag aan de kijker en de daaropvolgende verwijzing naar het product met opsomming van de promotionele kenmerken van het product, moet worden beschouwd als een rechtstreeks aansporen tot aankoop ervan.

De VRM besluit dat VTM een inbreuk heeft begaan op het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat Medialaan reeds eerder voor soortgelijke inbreuken werd gesanctioneerd.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

Artikel 91 van het Mediadecreet gaat als volgt:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst Gesponsorde programma’s of teletekstpagina’s worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina’s op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Als in de aankondigingsspots de sponsors vermeld worden, zal dat gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, 2° en 3°.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV MEDIALAAN
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek