VRM legt VTM boete op van 5.000 euro (onderbreking Blind Getrouwd)

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (10 april 2016, 17u-23u), waaronder VTM.

De VRM stelt vast dat de beginbumper van de twee reclameblokken die het programma ‘Blind Getrouwd’ onderbreken, telkens beeldvullend minder dan vijf seconden duurt (in casu 3 en 2 seconden), en geen vermelding ‘RECLAME’ bevat.

De VRM is van oordeel dat dit niet volstaat opdat de reclamespots duidelijk herkenbaar zouden zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud.

Met het oog op het creëren van een grote rechtszekerheid heeft de VRM in 2015 reeds een overleg met de sector georganiseerd en een standpunt ingenomen over het onderscheid tussen reclame en redactionele inhoud. De uitzending van VTM voldoet niet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De VRM legt VTM een boete van 5.000 euro op.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 september 2016
Beslissingsnummer:
2016-042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek