VRM legt P.R.O.S. een administratieve geldboete van 1.500 euro op