VRM legt JIM boete op voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen (5 oktober 2015, 17u-23u) van diverse televisieomroeporganisaties, waaronder JIM.

Door de onderzoekscel van de VRM worden volgende feiten vastgesteld:

  • Het programma ‘Check’ is een programma dat productplaatsing bevat. Aan het einde van het programma wordt het PP-logo niet getoond.
  • Tijdens de onderzochte periode wordt viermaal een reclamespot voor ‘Tic Tac’ uitgezonden. Het betreft een reclamespot voor commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed. Het logo dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt.
  • Tijdens de onderzochte periode wordt een publi-reportage voor ‘Mora’ uitgezonden. Deze commerciële spot wordt volgens de onderzoekscel ten onrechte als publi-reportage aangeduid.

Medialaan erkent dat het PP-logo op het einde van het programma ontbreekt. De VRM besluit Medialaan te waarschuwen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het PP-logo niet geheel ontbrak.

Medialaan erkent eveneens dat op commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed, zoals in de reclamespot voor ‘Tic Tac’, een gestileerd logo van een tandenborstel moet worden opgenomen. Medialaan geeft aan dat het hier om een vergetelheid van de adverteerder gaat die niet werd opgemerkt door de omroeporganisatie. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat Medialaan eerder voor gelijkaardige overtredingen werd gewaarschuwd. Daarom wordt een administratieve geldboete van 2.500 euro opgelegd.

M.b.t. de uitgezonden publi-reportage wordt het verweer van Medialaan door de VRM aanvaard. Bijgevolg wordt geen inbreuk op het Mediadecreet vastgesteld.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 februari 2016
Beslissingsnummer:
2016/001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek