TV Limburg gewaarschuwd voor inbreuk op het Mediadecreet

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (2 april 2016, 17u-20u), waaronder TV Limburg.

De VRM stelde vast dat TV Limburg  twee reclame-items heeft uitgezonden die als publi-reportage werden aangekondigd.  Het accent van deze items lag echter niet op redactionele en informatieve inhoud en door de relatief korte duur en/of de presentatievorm kregen beide items het karakter van een reclamespot.  Hieruit volgt dat de omroeporganisatie een inbreuk heeft begaan op artikel 81, § 5, van het Mediadecreet. TV Limburg wordt hiervoor gewaarschuwd.

Mediadecreet

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele-Visie-Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 juli 2016
Beslissingsnummer:
2016-039
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek