Regionale televisie: TV Limburg: niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (10 oktober 2015, 17u-20u), waaronder TV Limburg.                                                             

Bij TV Limburg werden in het programma ‘TVL Wonen’ overtredingen vastgesteld op het gebied van productplaatsing.  

Productplaatsing is toegestaan voor zover aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.  Zo moet de kijker worden gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing door het gebruik van een PP-logo, mag er geen overmatige aandacht zijn voor het product en mag er niet rechtstreeks worden aangespoord tot aankoop door specifieke aanprijzingen.

Aan deze voorwaarden werd in het voorliggend geval niet voldaan.

De VRM besluit daarom TV Limburg een administratieve geldboete van 500 euro op te leggen.

Mediadecreet

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele-Visie-Limburg
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek