Regionale televisie: ATV: niet duidelijk herkenbaar afbakenen van reclame en redactionele inhoud

De VRM onderzocht de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties op 10 oktober 2015 (17u tot 20u). Het betrof hier onder meer de uitzendingen van het omroepprogramma ATV van VZW Antwerpse Televisie.

De VRM stelt vast dat ATV bij de publi-reportages tijdens de onderzochte periode beginbumpers heeft gebruikt met telkens gedurende maximaal 2 seconden een zeer kleine en onduidelijke vermelding dat het om een publi-reportage gaat. Dit volstaat niet opdat de uitgezonden publi-reportages duidelijk herkenbaar zouden zijn en kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud, zoals voorgeschreven in artikel 79, § 1, van het Mediadecreet.

De VRM besluit dat een waarschuwing in dit geval een gepaste sanctie is.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Antwerpse Televisie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 maart 2016
Beslissingsnummer:
2016/005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek