Niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing: waarschuwing voor Ring TV

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (2 april 2016, 17u-20u), waaronder Ring TV.

In het programma ‘Viva – Bed&Breakfast – Streekproduct’ is productplaatsing aanwezig. In het programma komen twee items voor: een korte reportage over een B&B en een langere reportage over een kaasmakerij.

Ring TV mag programma’s uitzenden die productplaatsing bevatten. Het volstaat echter niet om enkel het PP-logo te plaatsen op de decretaal voorgeschreven momenten. Het programma moet onder meer voldoen aan alle voorwaarden van artikel 100, § 1, van het Mediadecreet.  Zo mag het programma niet rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten aan te prijzen.

De VRM stelt vast dat de B&B tijdens het programma-item op een aantrekkelijke manier in beeld wordt gebracht. Door het aldus tonen en/of lovend becommentariëren van de B1B wordt deze specifiek aangeprezen en spoort het programma ‘Viva’ dan ook rechtstreeks aan tot aankoop.

Ring TV overschrijdt ook de limieten van de aandacht die in geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed, waardoor er sprake is van overmatige aandacht.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat de omroeporganisatie zich bereid verklaarde de nodige aanpassingen door te voeren om zich maximaal te conformeren aan het Mediadecreet en op geen enkel ogenblik de kijker heeft willen misleiden. Daarom is een waarschuwing in dit geval een gepaste sanctie.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 juli 2016
Beslissingsnummer:
2016-036
Type procedure:
Beslissing