Intrekking erkenning ORCI Loksbergen (105.5 MHz – Halen)

De VRM stelt vast dat VZW ORCI Loksbergen reeds meer dan twee jaar een zendvergunning heeft maar de toegewezen zendmogelijkheden tot op heden ongebruikt laat. Evenmin wordt uitzicht geboden dat hierin op korte termijn verandering zal komen.

De VRM is van oordeel dat het nalaten van VZW ORCI Loksbergen om de VRM in te lichten over de verdere stappen die de lokale radio-omroeporganisatie nog onderneemt in dit dossier, duidt op het ontbreken aan interesse bij VZW ORCI Loksbergen om alsnog gebruik te maken van de toegewezen frequentie.

Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.

Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop  de VRM toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW ORCI Loksbergen (frequentie 105.5 MHz – Halen) in te trekken.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Organisatie voor Regionale Culturele Informatie Loksbergen (ORCI Loksbergen)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 november 2016
Beslissingsnummer:
2016-048
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek