Erkenning van coproductieproject "De Bende van Jan de Lichte" (NV Proximus)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

Artikel 9 van dit besluit stelt dat de Vlaamse Regulator voor de Media binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de aanvragen als coproductie, de ontvankelijke coproductieprojecten voor advies voorlegt aan een beoordelingscommissie die de VRM heeft benoemd.

De beoordelingscommissie gaf op 15 maart 2016 een gunstig advies met betrekking tot het coproductieproject "De Bende van Jan de Lichte".

De algemene kamer besluit dat het gunstig advies van de beoordelingscommissie gevolgd kan worden en aldus het ingediende project van NV Proximus te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 13 april 2016
Beslissingsnummer:
2016-016
Type procedure:
Erkenning