VTM gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (26 december 2014, 12u-24u), waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode worden meermaals sponsorvermeldingen uitgezonden die beschouwd moeten worden als commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed.

Bij de sponsorvermelding voor ‘Delacre’ verschijnt het logo dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, slechts gedurende één seconden aan het eind van de sponsorvermelding in een zeer klein formaat (ongeveer naar rato van één zeventiende van de hoogte van het filmbeeld in plaats van naar rato van één tiende) en te weinig contrasterend ten opzichte van de achtergrond (wit logo’tje op lichtgele achtergrond). VRM besluit dan ook dat het logo van een gestileerde tandenborstel niet correct werd vertoond tijdens deze sponsorvermelding.

De omroeporganisatie deelt aan de VRM mee dat het logo niet gedurende de gehele duur noch in het juiste formaat door de adverteerder werd opgenomen. Dit werd niet tijdig opgemerkt door Medialaan waardoor het op die manier werd uitgezonden.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat door VTM inmiddels de nodige maatregelen zijn genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. De VRM besluit VTM te waarschuwen.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Afbeeldingen

Logo suikerhoudend snoepgoed
Logo suikerhoudend snoepgoed
Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek