VRM legt VTM boete op voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (9 april 2015, 17u-23u), waaronder VTM (NV MEDIALAAN).

Tijdens de onderzochte periode wordt bij de aankondiging van het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talenet’ een sponsorvermelding voor ‘Kinder Bueno’ uitgezonden. De VRM stelt vast dat het logo voor suikerhoudend snoepgoed, dat gedurende de hele uitzending voor commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt.

Medialaan erkent de inbreuk en geeft aan maatregelen te hebben genomen om ervoor te zorgen dat de gestileerde logo’s correct worden opgenomen door adverteerders.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat Medialaan eerder voor gelijkaardige overtredingen werd gewaarschuwd. De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015/060
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek