VRM legt VIJF (SBS Belgium) geldboete op voor het niet conform de regelgeving uitzenden van televisiereclame

De VRM controleerde de uitzendingen (4 mei 2015, 16u-22u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder VIJF. Tijdens de onderzochte periode worden reclamespots uitgezonden voor Kärcher en Colora.

De reclameblokken vangen aan met een reclamebumper waarop gedurende ongeveer 2 seconden de tekst “reclame” is weergegeven. In het geval van Kärcher verschijnt na ongeveer 2 seconden een arm in beeld, die met een Kärcher-toestel in de hand een nat bedruppeld beeldscherm droog trekt. In het geval van Colora verschijnt na ongeveer 2 seconden een verfrol in beeld, waarmee het scherm met enkele rolbewegingen blauw wordt geverfd.

In beide gevallen is van bij de start van de reclamebumper de auditieve tune die gebruikelijk is bij de uitzending van de bumper vervangen door een muziektune, die bij de reclameboodschap van enerzijds Kärcher, anderzijds Colora hoort.

Het Mediadecreet schijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen. 

De doelstelling van deze bepaling is het vermijden dat er bij de kijkers verwarring ontstaat tussen reclame en andere programmaonderdelen. Bij de beoordeling van de voorliggende zaak moet mogelijke verwarring bij de kijker als leidraad dienen. Als richtsnoeren met betrekking tot beginbumpers is het volgende gesteld:

“Men kan van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud spreken wanneer de beginbumper minstens 5 seconden beeldvullend wordt getoond.

Afwijkend hiervan is ook sprake van een duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper minstens 2 seconden beeldvullend wordt getoond en op de beginbumper het woord “RECLAME” vermeld wordt in een grootte die voor de doorsnee kijker gemakkelijk leesbaar is.

Beeldvullend tonen houdt in dat het gehele scherm wordt gevuld, zonder in deze 5 of 2 seconden gebruik te maken van ‘wipes’.

Er is geen duidelijk herkenbare afbakening van reclame en redactionele inhoud wanneer de beginbumper is verwerkt in de redactionele inhoud of in een reclamespot of wanneer de beginbumper een sponsoringboodschap bevat.”

De VRM meent dat het verwerken in de beginbumper van een reclameblok van elementen afkomstig uit of aansluitend bij de eerstvolgende reclamespot, bij de kijker verwarring kan laten ontstaan tussen reclame en andere programmaonderdelen.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat het een ernstige inbreuk betreft en dat bij SBS eerdere inbreuken op dezelfde bepaling van het Mediadecreet werden vastgesteld. De VRM besluit een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015-057
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek