VRM legt VIER geldboete op wegens het niet conform de regelgeving uitzenden van sponsorboodschappen

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (5 oktober 2015, 17u-23u), waaronder VIER.

Tijdens de onderzochte periode blijkt dat een sponsorlogo onduidelijk zichtbaar is omdat het vaak dezelfde kleur heeft als de achtergrond. Bij een andere sponsorvermelding blijkt de sponsoridentificatie te ontbreken.

De VRM oordeelt dat bij de uitzendingen van beide sponsorvermeldingen de kijker onvoldoende duidelijk gewezen wordt op het bestaan van een sponsoringsovereenkomst. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat er reeds een eerdere gelijkaardige inbreuk werd vastgesteld. De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

[...]

3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 januari 2016
Beslissingsnummer:
2015/079
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek