VRM legt Kanaal Z boete op van 2.500 euro voor het uitzenden van te veel reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisiezenders (15 januari 2015, 18u-24u), waaronder Kanaal Z.

Tijdens de onderzochte periode blijkt Kanaal Z het maximaal toegelaten percentage zendtijd voor reclame en telewinkelen per klokuur te overschrijden. Kanaal Z erkent de feiten.

Het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame - en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent (of 12 minuten) mag bedragen.

Bij Kanaal Z werden volgende percentages vastgesteld:

  • 18u-19u: 24% reclame (14 minuten 40 seconden)
  • 19u-20u: 31% reclame (19 minuten 00 seconden)
  • 20u-21u: 24% reclame (14 minuten 22 seconden)
  • 21u-22u: 23% reclame (13 minuten 41 seconden)
  • 22u-23u: 24% reclame (14 minuten 22 seconden)
  • 23u-24u: 31% reclame (18 minuten 42 seconden)

De VRM besluit Kanaal Z voor deze inbreuk op het Mediadecreet een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de ernst van de inbreuk, de schaalgrootte van de omroeporganisatie en het gegeven dat het voor Kanaal Z een eerste inbreuk betreft.


Hoeveel reclame mag een televisiezender uitzenden? Hoe vaak mag een televisieprogramma onderbroken worden voor reclame? Lees het in de veelgestelde vragen.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 april 2015
Beslissingsnummer:
2015-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek