VRM legt Eén boete op van 10.000 euro voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing (Thuis)

De VRM controleerde de uitzendingen van het programma Thuis (26 januari 2015). Tijdens deze aflevering kiest het personage Julia een trouwkleed uit bij “Dianna David”. Het merk komt in deze aflevering gedurende 4 fragmenten aan bod.

De aflevering duurt 25 minuten en 24 seconden, daarvan spelen zich 4 minuten en 20 seconden af in de betroffen bruidswinkel. Tijdens de fragmenten wordt het logo van de winkel gedurende 35 seconden prominent in beeld gebracht, is het logo ook meerdere malen zichtbaar op de achtergrond en wordt het merk ook tweemaal auditief vermeld.

De VRM stelt vast dat het programma productplaatsing bevat, dit wordt door de VRT erkend.  Uit de gesloten overeenkomst tussen “Dianna David” en de omroeporganisatie blijkt dat het bruidsmerk de bruidswinkel ter beschikking zou stellen alsook een aantal jurken. In ruil daarvoor zou de VRT het merk zowel in de aftiteling als tweemaal auditief vermelden evenals eenmaal in beeld brengen.

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, dit echter onder specifieke voorwaarden. Zo mogen de producten of diensten geen overmatige aandacht krijgen. De VRM stelt vast dat in deze wel degelijk overmatige aandacht is voor het merk in kwestie.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de VRT reeds voor een gelijkaardige inbreuk werd gesanctioneerd (2014/051 – Hotel M: ‘Dexters’), dat het programma in prime time werd uitgezonden en een groot aantal kijkers bereikt heeft. De VRM besluit dan ook een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen. 


Meer weten over productplaatsing? Lees de veelgestelde vragen ...

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 april 2015
Beslissingsnummer:
2015-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek