VRM legt Acht boete op voor het uitzenden van teveel reclame.

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (12 juni 2015, 17u-23u), waaronder Acht (NV Bites Europe).

Overschrijden maximale zendtijd reclamespots

De VRM stelt tussen 20u en 21u een overschrijding vast van het maximaal toegelaten percentage zendtijd voor reclame en telewinkelen per uur.  Er wordt 13minuten en 7,7 seconden zendtijd besteed aan reclamespots.

Het Mediadecreet bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent mag bedragen.

De omroeporganisatie schrijft deze overschrijding toe aan een menselijke fout.

De VRM meent dat het een ernstige inbreuk betreft. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de VRM rekening met de beperkte schaalgrootte van de omroeporganisatie, de relatief lage inkomsten die de reclamespots hebben opgebracht en de lage kijkcijfers.  Bijgevolg wordt een administratieve geldboete van 2.500 euro opgelegd.

Suikerhoudend snoepgoed

Tijdens de onderzochte periode wordt een reclamespot uitgezonden voor ‘Lotus Frangipane’. Het betreft volgens de VRM commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed. Dit terwijl het logo dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt.

De omroeporganisatie voert aan dat volgens de adverteerder (Lotus Bakeries) Lotus Frangipane niet als suikerhoudend snoepgoed wordt gekwalificeerd, dit op grond van de douanewetgeving.

In zijn beslissing geeft de VRM aan dat het Mediadecreet geen definitie van suikerhoudend snoepgoed bevat. Voor de interpretatie van dat begrip kan volgens de VRM niet dienstig worden verwezen naar de douanewetgeving noch naar de Europese wetgeving omtrent levensmiddelen. Dit omdat de ratio legis van het Mediadecreet voor het gebruik van een gestileerd logo van een tandenborstel, met name het beschermen van de tanden, geheel verschillend is van die van de andere regelgeving.

De VRM besluit dat Lotus Frangipane een kleine versnapering is , bedekt met een laagje suikerglazuur. Daarom wordt deze beschouwd als suikerhoudend snoepgoed. Met het oog op de bescherming van de tanden is er geen verschil tussen een wafel met chocolade, of een versnapering met suikerglazuur.

De VRM besluit Acht te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Bites Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015-063
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek