TV Oost gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (31 oktober 2014, 18u-21u), waaronder TV Oost.

Tijdens de onderzochte periode worden de programma’s ‘Verrassend dichtbij’ en ‘Zaak van de week’ uitgezonden. In beide programma’s is productplaatsing aanwezig. Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, dit onder specifieke voorwaarden.

Het programma ‘Verrassend dichtbij’ draait rond een uitstap van de presentatrice die bezienswaardigheden en voornamelijk handelszaken in Lochristi bezoekt. Zo worden in de betrokken uitzending een kledingzaak, een winkel voor beddengoed en een restaurant bezocht.  De handelszaken die aan bod komen krijgen nagenoeg alle aandacht, op een zodanige manier (onder meer door visuele en auditieve vermeldingen, pancartes, gebruik van close-up, lovende commentaren) dat hier sprake is van overmatige aandacht. De presentatrice – en bijgevolg ook de omroeporganisatie – verleent haar medewerking aan de promotionele ondersteuning van deze handelszaken door de specifieke aanprijzingen van het aanbod.

In het programma ‘Zaak van de week’ worden verschillende ondernemingen en bedrijven onder de aandacht gebracht. Alle personen die in het programma aan bod komen benadrukken de professionele werkwijze en service van de bedrijven. Ook wordt een klant aan het woord gelaten, die zich zeer tevreden toont.

De VRM meent dat TV Oost zich gedraagt als een promotiekanaal voor de handelszaken. In beide programma’s komt niet geoorloofde productplaatsing voor (door de overmatige aandacht en de specifieke aanprijzing). Bovendien blijkt het PP-logo bij beide programma’s afwezig.

TV Oost erkent dat bij de uitzending van de programma’s ‘Verrassend dichtbij’ en ‘Zaak van de week’ overtredingen van bepaalde regels uit het Mediadecreet zijn gebeurd.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat TV Oost inmiddels maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden. Bijgevolg legt de VRM een waarschuwing op.

Beeldmateriaal 'Verrassend dichtbij':

http://www.tvoost.be/nl/programmas/verrassend-dichtbij/verrassend-dichtbij-lochristi-2014-10-31/#.VPgYWHyG_3g

Beeldmateriaal 'Zaak van de week':

http://www.tvoost.be/nl/programmas/zaak-van-de-week/anvas-service-aflevering-5-2014-10-31/#.VPgZQHyG_3g

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Dagelijkse Regionale Informatie en Educatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-014
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek