TMF beboet voor het vroegtijdig onderbreken van een telewinkelprogramma

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (5 juli 2015, 8u-20u), waaronder TMF (BVBA VIMN Belgium).

Tijdens de onderzochte periode wordt het telewinkelprogramma ‘Interactive Video’ uitgezonden. Dit telewinkelprogramma wordt zes keer onderbroken voor het uitzenden van programma-aankondigingen en een reclameblok. Drie onderbrekingen gebeuren na minder dan vijftien minuten (respectievelijk 14 minuten 10 seconden, 12 minuten 58 seconden en 12 minuten 43 seconden).

Het Mediadecreet bepaalt dat telewinkelprogramma’s zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag nemen.

TMF erkent de inbreuk en benadrukt dat er sprake is van een menselijke fout.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk, anderzijds met het kleine bereik van het programma. De VRM besluit een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma's uitzenden onder de volgende voorwaarden :

1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt;

2° telewinkelprogramma's kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud;

3° telewinkelprogramma's nemen zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag;

4° in de onmiddellijke omgeving van kinderprogramma's worden geen telewinkelprogramma's uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van vijftien minuten voor en na het kinderprogramma.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA VIMN BELGIUM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2015
Beslissingsnummer:
2015-064
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek