Ring TV gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (28 maart 2015, 17u-20u), waaronder Ring TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Viva! Lente/Lifestyle’ uitgezonden. In het programma is productplaatsing aanwezig. De omroeporganisatie geeft dit aan door het tonen van het PP-logo bij het begin en aan het einde van de uitzending ervan.

Het programma is opgebouwd rond het bezoeken en het onder de aandacht brengen van specifieke handelszaken in de regio. Er is steeds sterke aandacht, zowel visueel als auditief voor het aanbod in de handelszaken en voor de nieuwe toestellen van een bepaald elektromerk.

De benamingen van de zaken worden door de presentatrice steeds auditief vermeld bij het begin en tijdens de gesprekken met de handelaars en vertegenwoordigers, die uitgebreid de gelegenheid krijgen hun zaak en hun aanbod voor te stellen en aan te prijzen. Bij elk nieuw item wordt gedurende enkele seconden telkens een pancarte getoond met de benaming van de zaak. Door de specifieke aanprijzingen en de promotionele en overmatige aandacht voor een aantal specifieke handelszaken uit de regio en één elektromerk, voldoet het programma niet aan de regelgeving m.b.t. productplaatsing.

De VRM besluit Ring TV te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat het om een eerste inbreuk gaat.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant-Halle-Vilvoorde
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-047
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek