Lokale radio BRO (Brasschaat) gewaarschuwd voor niet naleven Mediadecreet

Bij een eerdere beslissing (2014/007 – 24 februari 2014) werd VZW Brasschaatse Radio Omroep (BRO) een boete opgelegd van 750 euro wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden. De radio-omroeporganisatie werd toe eveneens aangemaand haar installatie onverwijld aan de bepalingen van de zendvergunning aan te passen.

Met een brief van 16 juni 2014 verzoekt de onderzoekscel van de VRM het BIPT om na te gaan of BRO zich intussen geconformeerd heeft aan de voorwaarden van de zendvergunning.  Uit het rapport van het BIPT blijkt dat de lokale radio-omroeporganisatie nog steeds uitzendingen verzorgt met een ander type zender dan vergund. De overige vergunningsvoorwaarden blijken wel te worden nageleefd.

Op 15 januari 2015 – ruim na de vaststellingen van het BIPT op 9 juli 2014 – ontvangt de VRM een aanvraag tot wijziging van de zendvergunning van BRO. Op 21 januari 2015 kent de VRM deze nieuwe zendvergunning toe aan BRO.

Uit vaststellingen van het BIPT blijkt dat BRO de bepalingen van artikel 135 van het Mediadecreet niet heeft nageleefd. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat intussen een nieuwe zendvergunning werd afgeleverd. De VRM waarschuwt bijgevolg BRO voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Brasschaatse Radio Omroep (BRO)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek