Libelle TV gewaarschuwd voor het niet conform de regelgeving uitzenden van commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (27 oktober 2014, 15u-21u), waaronder Libelle TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘De zoete zonde met Wim Ballieu’ uitgezonden.  Dit programma wordt onder meer gesponsord door ‘LU’. De sponsorvermelding ‘LU – Petit Beukelaer’ duurt zeven seconden en wordt één keer voor en één keer na het programma getoond.

Het betreft een sponsorvermelding voor suikerhouden snoepgoed (koekjes). Het Mediadecreet bepaalt dat commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed uitgezonden moet worden met vermelding van een specifiek logo (gestileerde tandenborstel-afbeelding) dat op een duidelijke en contrasterende wijze moet worden getoond. Dit blijkt bij Libelle TV niet het geval te zijn.

Libelle TV erkent de inbreuk.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat Libelle TV aanvoert de inbreuk inmiddels te hebben stopgezet en dergelijke inbreuk in de toekomst wil vermijden. Bovendien wordt deze inbreuk voor het eerst vastgesteld bij Libelle TV. Er wordt bijgevolg een waarschuwing gegeven.

Mediadecreet

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

Afbeeldingen

Logo suikerhoudend snoepgoed
Logo suikerhoudend snoepgoed
Partij 1:
VRM
Partij 2:
Sanoma Media Belgium NV (Libelle TV)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 maart 2015
Beslissingsnummer:
2015/006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek