Boete voor Ping FM (Lanaken) wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

Naar aanleiding van een bericht op de website van de krant ‘Het Belang van Limburg’, waarbij gemeld wordt dat de uitzendingen door Ping FM te Lanaken (106.0 MHz) zouden zijn gestaakt door een defect aan de zendmast, stelt de onderzoekscel van de VRM een onderzoek ter plaatse in naar het uitzendgedrag. Hierbij wordt vastgesteld dat de zendmast op de vergunde zendplaats gedeeltelijk is afgebroken, de antennes niet meer aanwezig zijn en er geen uitzendingen meer waarneembaar zijn op de frequentie 106.0 MHz.

Na de uitgevoerde controle laat Ping FM aan de VRM weten dat de zendmast op de vergunde site is omgevallen en dat daarom een verhuis wordt gepland naar een ander adres. Het verhuisdossier wordt aan de VRM bezorgd.

De onderzoekscel van de VRM voert vervolgens een onderzoek ter plaatse uit op het adres van de nieuw aangevraagde zendlocatie en stelt vast dat daar reeds een (mobiele) zendmast, een zendinstallatie en een parabool antenne aanwezig zijn. Op de zendmast staat één dipool gemonteerd, gericht op Maastricht (Nederland). Dit is weggericht van het vergunde zendgebied (lokaliteit Lanaken). Eveneens wordt vastgesteld dat er reeds uitzendingen verzorgd worden op de frequentie 106.0 MHz.

Volgens de onderzoekscel van de VRM is deze wijze van uitzenden niet in overeenstemming met de toepassing van artikel 135 van het Mediadecreet.

Ping FM erkent aan de VRM een overtreding te hebben begaan op artikel 135 van het Mediadecreet.

De VRM besluit dat Ping FM gedurende een tijd niet volgens de zendvergunning heeft uitgezonden. Dit omdat Ping FM niet meer uitzond vanop de vergunde locatie, zonder vergunning de zendlocatie heeft verplaatst over een afstand van 2,4 kilometer en een niet vergunde antenneconfiguratie gebruikte door met één dipool gericht op Nederland uit te zenden.

De VRM benadrukt dat de verplaatsing van een zendinstallatie pas is toegelaten nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de VRM. Door het verhuizen van de zendinstallatie, zonder de aflevering van de zendvergunning af te wachten, miskent Ping FM alle verplichtingen die gepaard gaan met de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie en de toekenning van de daaraan gekoppelde zendmogelijkheden. Door het onvergund verplaatsen van de zendlocatie worden immers ook alle overige vergunde karakteristieken zoals de antennehoogte, stralingsdiagramma, kabellengte, uitzendvermogen, … niet nageleefd. 

De VRM besluit Ping FM een geldboete van 2.000 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk. Door het niet respecteren van de zendvergunning, verstoort Ping FM ernstig de orde van het radiolandschap. Bovendien wordt het zich richten op een ander zendgebied dan het vergunde in het bijzonder als zeer ernstig beschouwd. 

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Euregio Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 juli 2015
Beslissingsnummer:
2015-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek