Boete voor Dobbit TV wegens het niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (8 augustus 2015, 18u-24u), waaronder Dobbit TV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het programma ‘Mijn zwembad’ uitgezonden. Het programma bestaat uit vijf verschillende onderdelen waarin producten en diensten van zwembadbedrijven worden besproken. Het programma wordt aangekondigd als een programma waarin productplaatsing aanwezig is (door het tonen van het PP-logo).

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, mits naleving van enkele voorwaarden. Zo mogen de programma’s die productplaatsing bevatten o.a. niet rechtstreeks aansporen tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen. De producten of diensten mogen evenmin overmatige aandacht krijgen.

De VRM meent dat het zuiver promotioneel geaarde betoog van de verkopers en specialisten (waarbij ze de producten en diensten van een zwembadbedrijf specifiek loven en aanprijzen), van die aard is dat er rechtstreeks wordt aangespoord tot het aankopen ervan. Door het veelvuldig vertonen van merkbenamingen en producten overschrijdt de omroeporganisatie de limieten van de aandacht die in het geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed. Hierdoor is er sprake van overmatige aandacht.

De VRM besluit Dobbit TV een geldboete van 1.250 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met een eerdere vergelijkbare beslissing en anderzijds met het beperkte kijkbereik van het programma.

Mediadecreet

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Dobbit
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 december 2015
Beslissingsnummer:
2015-067
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek