WTV wordt gewaarschuwd voor het niet naleven van de regelgeving m.b.t. productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties op 25 januari 2014 (17u-23u).

Tijdens de onderzochte periode zenden AVS, Focus en WTV het programma 'Tendens' uit waarin diverse reportages en publi-reportages worden getoond. Tijdens het programma bespreekt de presentatrice de reisgidsenreeks Trotter. Tegelijk verschijnt een Trotter-reisgids in beeld met vermelding "Trotter Bali-Lombok-Java, uitgeverij Lannoo, 19,99€". Daarna worden ook het boek "Logeren in Vlaanderen Vakantieland" voorgesteld en ook "De Tao van het reizen", met de vermelding "De Tao van het reizen, Paul Theroux, uitgeverij Atlas Contact, 24,95€".

De VRM meent dat in deze sprake is van productplaatsing (aan het begin en op het einde van het programma wordt het PP-logo getoond). Het Mediadecreet laat weliswaar productplaatsing toe, dit echter onder specifieke voorwaarden. Zo mag niet rechtstreeks worden aangezet tot de aankoop van goederen (door deze specifiek aan te prijzen).

De VRM meent dat de manier waarop de reisgidsen door de presentatrice van het programma zowel visueel (de boeken worden o.a. langdurig in beeld gebracht en beeldvullend getoond met daarbij telkens duidelijk leesbaar de titel, uitgeverij en de prijs) als auditief (o.a. door het gebruik van de woorden "bekende Trotterreeks", "nieuwe lay-out", "grote formaat" ...) worden voorgesteld, de kijkers rechtstreeks worden aangezet tot de aankoop ervan.

De VRM besluit AVS, Focus en WTV te waarschuwen voor deze overtreding.

Mediadecreet

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW West-Vlaamse Televisie Omroep Regio Zuid (WTV)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 juni 2014
Beslissingsnummer:
2014-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek